กฎระเบียบและข้อบังคับ

 1. ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้
 • CycleFest รุ่นมาสเตอร์: นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
 • CycleFest ประเภททั่วไป: นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป
 • CycleFest รุ่นคลาสิค นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • Pattaya Sprint นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ประเภทวิบากออฟโรด: นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • นักปั่นประเภท Fun Ride: นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป
 • นักปั่นประเภททีม: นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. การจำกัดอายุของประเภทอายุที่เข้าแข่งขันจะอ้างอิงตามอายุของผู้เข้าร่วม ณ วันที่ทำกิจกรรมประจำปี 2018

3. หากผู้เข้าร่วมงานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์และส่งสำเนาเอกสารที่ลงลายมือชื่อไว้ระหว่างการขอรับชุดกิจกรรม จะถือว่าคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

4. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่น CycleFest รุ่นมาสเตอร์:

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสี่สิบห้า (45) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 62 กม. (4 รอบ)

5. กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่น CycleFest ประเภททั่วไป:

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 46 กม. (3 รอบ)

6.     กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่น CycleFest รุ่นคลาสิค:

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 46.5 กม. (3 รอบ)

7.     กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นประเภท Pattaya Sprint:

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุแปด (16) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 31 กม. (2 รอบ)

8.     กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นประเภทวิบากออฟโรด:

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 40 กม. (2 รอบ)

9.     กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นรุ่น Fun Ride

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุแปด (8) ปีขึ้นไป และจะใช้ระยะทางปั่นประมาณ 12 กม. (2 รอบ)

10.  กฎระเบียบที่บังคับใช้กับนักปั่นประเภททีม

 • แต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขัน (5) คนและมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี (18) ขึ้นไป
 • การแข่งขันแบบทีมจะใช้การปั่นสาม (3) รอบบนเส้นทางสนาม 15.5 กม.
 • ผลการแข่งขั้นสุดท้ายของแต่ละทีมจะคำนวณตามเวลาของผู้เข้าแข่งขันคนที่ 4 ของทีมที่เข้าถึงเส้นชัย

11. ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถปั่นเข้าเส้นชัยสำเร็จได้ในการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับ

 • เหรียญรางวัลเมื่อแสดง BIB ประจำตัวนักปั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันที่จัดกิจกรรม
 •  ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สำเร็จการแข่งขันจะสามารถดาวน์โหลดได้ภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภท Fun Ride จะไม่มีการบันทึกเวลา
 1. จักรยานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
 • จักรยานเสือหมอบ
 • จักรยานไฮบริด
 • จักรยานเสือภูเขา
 • จักรยานซิงเกิลสปีด – ต้องไม่ใช่รุ่นฟิกซ์เกียร์
 • จักรยานพับได้
 • จักรยานที่ใช้ระบบเบรค Disc Brake และ Rim Brake

จักรยานทุกคันจะต้องได้รับการติดตั้งเบรกหน้าและหลังที่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

 1. จักรยานที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน
 • จักรยานที่ติดตั้งล้อ Disc Wheel/ Rim Cover ล้อทึบ (สามารถใช้ได้ในรุ่น Team Time Trial)
 • จักรยานที่ติดตั้ง Aero Bar หรือ Extension Bar (สามารถใช้ได้ในรุ่น Team Time Trial)
 • จักรยาน Specialist Time Trial หรือจักรยานที่ติดตั้งแฮนด์รุ่น Time Trial / Drop Bar (สามารถใช้ได้ในรุ่น Team Time Trial)
 • จักรยานที่ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ไม่มีอานหลังไม่ว่าในลักษณะใด)
 • จักรยานมอเตอร์
 • จักรยานล้อเดียว
 • จักรยานพ่วง
 • จักรยานสองตอน
 • จักรยานมือ
 • จักรยานสามล้อ และ
 • สกู๊ตเตอร์

3. จักรยานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันประเภททีมมีดังต่อไปนี้

 • จักรยานที่ติดตั้ง Disc Wheel/ Rim Cover
 • จักรยานที่ติดตั้ง Aero Bar หรือ Extension Bar
 • จักรยาน Specialist Time Trial

ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้จักรยานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมทุกรายไม่ควร:
 • ขับขี่โดยไม่สวมหมวกกันน็อคจักรยานที่ได้รับการรับรอง
 • ขับขี่โดยไม่สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ขับขี่ด้วยความอันตรายหรือไม่ระมัดระวัง
 • สวมอุปกรณ์ฟังเพลงแบบพกพาขณะขับขี่
 • ใช้กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
 • ขับขี่โดยมีสัตว์เลี้ยง
 1. ผู้เข้าร่วมทั้งหมดต้องติดสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ขณะแข่งขัน
 • สติ๊กเกอร์หมายเลขการแข่งขันบนด้านหนึ่งและด้านหน้าของหมวกกันน็อค
 • ติดสติ๊กเกอร์หมายเลขการแข่งขันที่อานเบาะ
 1. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องปั่นตามเส้นทางที่กำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการจราจร รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันตลอดกิจกรรม

รางวัล

ไม่มีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน แต่ผู้ชนะเลิศสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลและของรางวัลจากผู้สนับสนุนของเรา ดังต่อไปนี้:

 • CycleFest รุ่นมาสเตอร์
  1. สำหรับนักปั่นชายประเภททั่วไป อันดับที่ 1/2/3
  2. สำหรับนักปั่นหญิงประเภททั่วไป อันดับที่ 1/2/3
  3. สำหรับนักปั่นชายที่มีอายุ 55 ถึง 64 ปี อันดับที่ 1/2/3
  4. สำหรับนักปั่นหญิงที่มีอายุ 55 ถึง 64 ปี อันดับที่ 1/2/3
  5. สำหรับนักปั่นชายที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1/2/3
  6. สำหรับนักปั่นหญิงที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1/2/3
 • CycleFest ประเภททั่วไป
  1. สำหรับนักปั่นชาย อันดับที่ 1/2/3
  2. สำหรับนักปั่นหญิง อันดับที่ 1/2/3
 • CycleFest รุ่นคลาสิค
  1. สำหรับนักปั่นชาย อันดับที่ 1/2/3
  2. สำหรับนักปั่นหญิง อันดับที่ 1/2/3
 • Pattaya Sprint
  1. สำหรับนักปั่นชาย อันดับที่ 1/2/3
  2. สำหรับนักปั่นหญิง อันดับที่ 1/2/3
 • ประเภทวิบากออฟโรด
  1. สำหรับนักปั่นชายประเภททั่วไป อันดับที่ 1/2/3
  2. สำหรับนักปั่นหญิงประเภททั่วไป อันดับที่ 1/2/3
  3. สำหรับนักปั่นชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1/2/3
  4. สำหรับนักปั่นหญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1/2/3
 • ประเภท Fun Ride – ไม่มีของรางวัลสำหรับการแข่งขันประเภทนี้
 • นักปั่นประเภททีม
  1. อันดับที่ 1/2/3
 • ผู้ชนะเลิศประเภททั่วไปของ Bangkok Bank CycleFest
  1. ผู้ชนะเลิศชายอันดับที่ 1
  2. ผู้ชนะเลิศหญิงอันดับที่ 1
  3. ระบบคะแนน:
   1. จะมีการให้คะแนนในการแข่งขัน 1,2,3,4,5 และ 7
   2. การให้คะแนนจะเป็นไปตามผลการแข่ง โดยที่อันดับที่ 1 = 10 คะแนนจนกระทั่งอันดับที่ 10 = 1 คะแนนต่อการแข่งขัน ให้คะแนนเฉพาะในผลการแข่งขันประเภททั่วไป ผู้ชนะในประเภทตามอายุจะไม่มีการให้คะแนน
 • คุณต้องแข่งขันอย่างน้อย 2 ประเภทเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านรางวัล สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2 ประเภท จะใช้ผลในการแข่งขันที่ดีที่สุด 2 รายการ
 • ผลของ TT จะคำนวณตามภาพรวมผลลัพธ์ของทีม เช่น นักปั่นทุกคนในทีมเข้าถึงเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 แต่ละคนจะได้รับคะแนน 9 คะแนน

ให้ใช้กฎระเบียบนี้หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 6 คนต่อรางวัล:

 • ผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 2 คน/ทีม – ไม่มีรางวัล
 • ผู้เข้าร่วม 3 ถึง 5 คน/ทีม – เฉพาะอันดับที่ 1 จะได้รับรางวัล

 

เวลาคัดออก

ในการแข่งขันแต่ละรายการจะมีการจัดสรรเวลาในการจบการแข่งขัน หากเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเล็งเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถจบการแข่งขันได้ในเวลารวมทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขันจะถูกพาออกจากสนามไปยังบริเวณเส้นชัย ณ ปลายทางของรอบที่กำหนด

ประเภท เวลาคัดออก
มาสเตอร์ (62 กิโลเมตร /4 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 3 ภายใน 2 ชั่วโมง 15 นาที
ทั่วไป (62 กิโลเมตร / 4 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 3 ภายใน 2 ชั่วโมง 15 นาที
คลาสสิค (46.5 กิโลเมตร / 3 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 2 ภายใน 1 ชั่วโมง 20 นาที
สปรินท์ (31 กิโลเมตร / 2 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 1 ภายใน 45 นาที
วิบาก (40 กิโลเมตร / 2 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 1 ภายใน 1 ชั่วโมง 10 นาที
จับเวลาแบบทีม (46.5 กิโลเมตร / 3 รอบ) ปั่นจบรอบที่ 2 ภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที
 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนการลงทะเบียนและก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน
 2. เพื่อความปลอดภัย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันอาจไม่สามารถปั่นจนครบระยะทางได้ภายในระยะเวลาการแข่งที่กำหนด เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันจะขอให้ผู้เข้าแข่งขันแวะที่จุดพักที่กำหนดไว้ตามเส้นทาง โดยที่ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะยังคงได้รับมอบเหรียญอยู่
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดกรณีฉุกเฉินไว้อย่างละเอียดขณะลงทะเบียน Bib การแข่งขันจะต้องติดอยู่ที่จักรยานและหมวกกันน็อคในระหว่างการแข่ง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดงานและบุคลากรทางการแพทย์จะสามารถอ้างอิงข้อมูลจากแบบฟอร์มเพื่อติดต่อบุคคลใกล้ชิดที่ระบุไว้ได้
 4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะนำผู้เข้าแข่งขันออกจากสนามแข่งหากพิจารณาแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้ และสามารถนำผู้ประสบเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลได้

5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดที่นอกเหนือจากความคุ้มครองนอกสถานที่ที่กำหนดไว้โดยผู้จัดงานจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเอง ผู้จัดงานจะให้ความคุ้มครองกับนักปั่นทุกคนดังนี้:

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (หรือ บ. 1) ขณะขับขี่จักรยาน 100,000
ค่ารักษาพยาบาลขณะขับขี่จักรยาน 30,000

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ต้องการใช้สิทธิ์การประกันภัยที่ผู้จัดการแข่งขันมีให้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้วจึงส่งเบิกเคลม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันควรมีประกันภัยส่วนบุคคลเอง

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยตัวจากจุดเริ่มต้นล่าช้าเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย