ประเภทการแข่งขัน

Ride Schedule

การแข่งขัน: นักปั่นรุ่นมาสเตอร์

นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

วันเสาร์ที่ 11 เวลา 7:00 น.

 

การแข่งขัน: นักปั่นหญิงทั่วไป

นักปั่นหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วันเสาร์ที่ 11 เวลา 10:30 น.

 

การแข่งขัน: นักปั่นชายทั่วไป

นักปั่นชายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วันเสาร์ที่ 11 เวลา 13:00 น.

Ride Schedule

การแข่งขัน: นักปั่นประเภท Fun Ride

นักปั่นชายและหญิงที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป

วันอาทิตย์ที่ 12 เวลา 10:00 น.

 

การแข่งขัน: นักปั่นประเภททีม

นักปั่นทีม 5 คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

วันอาทิตย์ที่ 12 เวลา 13:00 น.