ข่าวสาร CYCLEFEST

Bangkok Bank CycleFest 2019 x ศิริราชมูลนิธิ

January 16 2020, Thursday
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสกับศิริราชมูลนิธิ
Bangkok Bank CycleFest 2019 มอบรายได้ทั้งหมดของรุ่นแฟมิลี่ไรด์และ
การบริจาคสมทบจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 480,000 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิเรียบร้อยแล้วค่ะ 🚴🏽‍♂️🚴🏽‍♀️🚴🏽💙
#BangkokBankCycleFest