ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขัน

August 5 2020, Wednesday

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง Bangkok Bank CycleFest และผู้สนับสนุนหลักได้หารือและตัดสินใจที่จะเลื่อนกิจกรรมในปี 2563 นี้ออกไป เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้จัดงานคำนึงถึง

เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดมา และหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาจัดกิจกรรม พร้อมสร้างสีสันให้กับเมืองพัทยาและนักปั่นอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2564 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่”