ข่าวสาร CYCLEFEST

คำเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักปั่น

November 3 2017, Friday

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักปั่นจักรยาน คือความปลอดภัยของผู้ร่วมปั่นทุกๆคน ในการปั่นร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยากให้เป็นงานที่สนุกสนาน ท้าทายสำหรับทุกคน ไม่ใช่งานที่มุ่งหวังเผื่อเอาชนะ

– ขอให้นักกีฬาทุกท่านปั่นโดยตั้งอยู่ในความ ปลอดภัย
– นักปั่นทุกคนจะต้องตระหนักถึงนักปั่นผู้อื่น เคารพกฏกติกาและมารยาทกับทุกคน
– โปรดสังเกตป้ายบนถนนเตือนทางเลี้ยว ทางแคบและป้ายเตือนระวัง
– โปรดระวังคนอื่นๆ ที่กำลังผ่านจุดให้น้ำในเส้นทางการแข่งขัน
– สังเกตคำแนะนำทั้งหมดที่ได้รับจาก Marshalls

* หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสนาม ทีมงานผู้ควบคุมสนามจะสื่อสารให้ทราบด้วยวิธีการดังนี้
– ทีมงานจะทำการโปกธงสีเหลืองเพื่อเป็นสัญญาณว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุ ให้ผู้ที่เห็นธง ชลอความเร็วลง
– ทีมงานจะโบกธงสีแดง ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องมีการหยุดเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ถ้านักกีฬาเห็นธงสีแดงให้ทำการชิดข้างทางและรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

* ข้อห้ามที่ไม่อนุญาต หากพบเห็นท่านใดทำผิดกติกา ทีมงานจะเชิญผู้เข้าแข่งขันท่านนั้นออกจากสนามทันที
-การขับขี่ที่อันตราย มีการปาดหน้านักกีฬาท่านอื่น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในสนามได้
-การกระแทก หรือการผลักนักกีฬาท่านอื่นๆ