ข่าวสาร CYCLEFEST

ฉันสามารถเปลี่ยนประเภทการแข่งขันได้หรือไม่ หลังจากลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว?

คุณไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการแข่งขันเป็นประเภทอื่นได้ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว