หน้าโปรโมชั่นธนาคารกรุงเทพ

Special offers for Bangkok Bank credit card and Be1st VISA debit cardholders when you register for Bangkok Bank CycleFest 2017 from 13 Jun – 10 Nov 2017

 

 รับส่วนลด 25% เมื่อใช้โค้ดส่วนลด BBL1 และชำระเงินด้วยบัตรอินฟินิท หรือบัตรผู้นำแพลทินัม

 รับส่วนลด 20% เมื่อใช้โค้ดส่วนลด BBL2 และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ วีซ่า

ธนาคารกรุงเทพ

บัตรอินฟินิท หรือบัตรผู้นำแพลทินัม
ส่วนลด 25%

นักปั่นเยาวชน  525 บาท

รุ่นมาสเตอร์ชายและหญิง 600 บาท

นักปั่นชายทั่วไป 600 บาท

นักปั่นหญิงทั่วไป 525 บาท

FUN RIDE 1,875 บาท

FUN RIDE (นักปั่นเยาวชน อายุ 8 – 17 ปี) 450 บาท

FUN RIDE (นักปั่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) 600 บาท

การปั่นแบบทีม (ราคาต่อท่าน) 600 บาท

ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิตประเภทอื่นๆ หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ วีซ่า
ส่วนลด 20%

นักปั่นเยาวชน 560 บาท

รุ่นมาสเตอร์ชายและหญิง 640 บาท

นักปั่นชายทั่วไป 640 บาท

นักปั่นหญิงทั่วไป 560 บาท

FUN RIDE  2,000 บาท

FUN RIDE (นักปั่นเยาวชน อายุ 8 – 17 ปี) 480 บาท

FUN RIDE (นักปั่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) 640 บาท

การปั่นแบบทีม (ราคาต่อท่าน) 640

ราคามาตรฐาน

ไม่ใช่ผู้ถือบัตรของธนาคารกรุงเทพ

นักปั่นเยาวชน 700 บาท

รุ่นมาสเตอร์ชายและหญิง 800 บาท

นักปั่นชายทั่วไป 800 บาท

นักปั่นหญิงทั่วไป 700 บาท

FUN RIDE  2,500 บาท

FUN RIDE (นักปั่นเยาวชน อายุ 8 – 17 ปี) 600 บาท

FUN RIDE (นักปั่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) 800 บาท

การปั่นแบบทีม (ราคาต่อท่าน) THB 800

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิต
  ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อทุกประเภท
 • รับส่วนลด 25% เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Bank CycleFest 2017 โดยใช้โค้ดส่วนลด BBL1 พร้อมชำระเงินด้วยบัตร
  อินฟินิท หรือบัตรผู้นำแพลทินัม
 • รับส่วนลด 20% เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Bank CycleFest 2017 โดยใช้โค้ดส่วนลด BBL2 พร้อมชำระเงินด้วยบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ วีซ่า
 • สงวนสิทธิ์การใช้โค้ด 2 สิทธิ์ ต่อหนึ่งหมายเลขบัตร จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 600 ท่านแรกเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. – 10 พ.ย. 60
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร สยามคันทรีคลับ และไอเอ็มจี กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท
  หรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด