นโยบายความเป็นส่วนตัว

IMG Services (Thailand) Limited (“IMG”, “พวกเรา”, “เรา”, “ของเรา”) ดำเนินการและจัดการงาน Bangkok Bank Cyclefest ในประเทศไทย IMG มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายด้านล่างมีไว้สำหรับเว็บไซต์ของ Bangkok Bank Cyclefest: bangkokbankcyclefest.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการและดูแลโดย IMG

1. วัตถุประสงค์

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้คุณทราบ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมไว้ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและการดำเนินการโต้ตอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bangkok Bank Cyclefest (รวมเรียกว่า “การบริการ”) (2) เหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ (3) วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เมื่อเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (5) วิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. การยอมรับของคุณ

เมื่อใช้การบริการ แสดงว่าคุณตกลงและยอมรับว่าคุณเข้าใจและจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอย่าใช้การบริการ

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนนี้บ้างเป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุดโดยการอัพเดตโพสต์นี้ คุณควรหมั่นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้นั้นหมายความว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

3. การติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และไม่มีประเด็นข้อสงสัยใดๆ ที่นี่ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งมาให้เรา โปรดติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ info@bangkokbankcyclefest.com

4. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูล แจกจ่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 (ก) ด้านล่าง)
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจส่งข้อมูลให้เรา หรือเราอาจร้องขอข้อมูลที่ระบุหรืออธิบายถึงตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อายุ และเพศ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสมบัติบางอย่างของการบริการ ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา หรือการตอบแบบสำรวจของเราอาจต้องการให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ
นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่คุณส่งให้เราทางอีเมล หรือข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการสำรวจ

(ข) ข้อมูลภาพรวม แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขอจดหมายข่าวหรือกรอกแบบสำรวจ เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกกิจกรรมที่จะติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อมูลในบันทึกกิจกรรมจะไม่ได้ระบุตัวตนรายบุคคล แต่อาจรวมถึง (ข้อมูลอื่นๆ): IP แอดเดรสของคุณ โดเมนที่ลงทะเบียน หรือโฮมเซิร์ฟเวอร์ เวลาในการเข้าถึง วันที่เข้าถึง เว็บเพจที่เข้าชม จำนวนคลิก รายงานความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ หมายเลขรหัสเซสชัน คำค้นหา ผลการค้นหา เวลาการเข้าถึง และแอดเดรสของเว็บไซต์อ้างอิง

(ค) คุกกี้และสปายแวร์ เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและวิเคราะห์และการโฆษณา เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้จัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (www.bangkokbankcyclefest.com/cookies)

(ง) ไม่มีข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเด็ก เว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกนำไปใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตรง และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีและเราไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี ไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ และไม่ว่ากรณีใดๆ คุณไม่ควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองให้เรา หากเราพบว่าเด็กมีอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากเว็บไซต์โดยทันที และจะสิ้นสุดการสื่อสารเพิ่มเติม

5. วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ

ยกเว้นที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เราเป็นพันธมิตรหรือกับบุคคลที่เราสังกัดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

(ก) โดยปกติ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับความสนใจในงาน Bangkok Bank Cyclefest และบริษัทของเรา เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และในบางกรณี เพื่อส่งเสริมการจัดงาน Bangkok Bank Cyclefest และ/หรือแจ้งข่าวสารให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับบุคคลและทีมที่เข้าร่วมงาน Bangkok Bank Cyclefest นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อป้องกันหรือตรวจพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ/หรือเพื่อให้บุคคลที่สามสามารถใช้ฟังก์ชั่นทางเทคนิคหรือฟังก์ชั่นอื่นแทนได้ เราอาจขาย โอน หรือแบ่งปันทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่มีการล้มละลาย ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไปได้

(ข) การส่งของคุณ โดยการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราผ่านเว็บไซต์ของเราทางอีเมลหรืออื่นๆ แสดงว่าคุณยินยอมต่อการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อกับคุณ และเราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามบางรายเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขายที่คุณอนุญาตให้เราดำเนินการ ตัวอย่างเช่น:
หากคุณกรอกแบบสำรวจที่แสดงความสนใจในการเป็นอาสาสมัครและ/หรือจัดงาน Cyclefest หรือหากคุณขอรับโปสเตอร์หรือจดหมายข่าวของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อกับคุณ และอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ตามคำขอของคุณ

(ค) การใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ เราอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทราบถึงวิธีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณ และวิธีการที่ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อให้ข้อมูลในรูปแบบภาพรวมไว้กับคู่ค้าและบุคคลที่สามอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ของเราใช้การบริการร่วมกัน เเละเรายังอาจใช้หรือแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ (หรือข้อมูลอื่น นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) ในลักษณะอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือจำเป็น

(ง) บุคคลที่สาม ในบางครั้งเราอาจมีผู้แทนที่เป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทในเครือ และพันธมิตรที่ทำหน้าที่แทนเรา เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การตลาด การวิเคราะห์ ฯลฯ หน่วยงานเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการบริการ หรือเฉพาะส่วนที่คุณได้อนุญาตให้เราส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ

(จ) สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ เรายังอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือด้วยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราหรือเว็บไซต์ (ข) ป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา การบริการหรือผู้ใช้ของเรา และ (ค) ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนตัวของเรา บริษัทในเครือ ตัวแทน หรือผู้ใช้เว็บไซต์ หรือสาธารณชน

6. การรักษาความปลอดภัย

(ก) การรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่เราตระหนักถึง เราให้ความใส่ใจในการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยการบริการจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ไม่เปิดให้บริการแก่สาธารณชน แม้ว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลของคุณเมื่อเราได้รับแล้วก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นๆ จะปลอดภัย 100%

(ข) พื้นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการป้องกันข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเปิดเผยเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือการร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล หรือเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศที่เราดำเนินงาน เมื่อคุณเข้าถึง หรือใช้บริการ หรือให้ข้อมูลอื่นแก่เรา แสดงว่าคุณยินยอมที่จะดำเนินการ ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลในและไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งคุณอาจไม่มีสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่คุณดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่น

(c) การเก็บรักษา เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่จำเป็น หากคุณไม่ต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้อีก คุณสามารถขอให้ลบออกจากบันทึกของเราได้ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอให้ลบออกที่ด้านล่าง

7. การเชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ และในบางกรณีจะมีกรอบเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ คู่ค้า หรือบุคคลที่สามของเรา โปรดทราบว่าการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับเราจะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตัวเองให้กับคุณ เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ หรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงอยู่เสมอ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของตน เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

8. กฎหมายที่บังคับใช้

การบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจอยู่ภายใต้และบังคับใช้โดยกฎหมายที่ใช้ในท้องถิ่น

9. การจัดการข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เรามอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ให้คุณ (ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการเล็กน้อย และลบข้อมูลส่วนบุคคลออก หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณที่ได้รับการแก้ไข)

หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา หรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามแก้ไข อัพเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:
โดยส่งอีเมลมาที่เราที่ info@bangkokbankcyclefest.com
แม้ว่าเราจะพยายามอัพเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสื่อสารอาจถูกส่งโดยใช้รายละเอียดเดิมจนกว่าจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความอีเมลและจดหมายข่าวในอนาคตจากเราหรือส่งคำขอได้ หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว คุณสามารถส่งข้อความถึงเราที่ info@bangkokbankcyclefest.com หรือในการสื่อสารการตลาดแต่ละรายการจะมีโอกาสที่คุณจะยกเลิกการสมัครได้