การเดินทาง

วิธีการเดินทาง

จากกรุงเทพมาพัทยา ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที

จากสนามบินสุวรรณภูมิมาพัทยา ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

สถานที่จัดงาน

สยามคันทรีคลับพัทยา

เลขที่ 50 หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ข้อมูลพื้นที่จอดรถ

มีบริการพื้นที่จอดรถภายในสยามคันทรีคลับ สามารถจุได้ 180 คัน
**ควรมาถึงก่อนเวลาปล่อยตัวอย่างน้อย 60 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร